WIE

Women in Engineering

IEEE WIE (Women in Engineering), dünya genelinde kadın mühendislerin ve teknik profesyonellerin güçlenmesini ve desteklenmesini amaçlayan uluslararası bir inisiyatiftir. IEEE'nin (Institute of Electrical and Electronics Engineers) bir parçası olan WIE, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında liderlik yapmalarını teşvik etmek, onların kariyerlerini desteklemek ve STEM topluluğunu çeşitlendirmek için çeşitli programlar ve etkinlikler düzenler.

WIE'in Misyonu ve Hedefleri


Kadınları STEM Alanlarında Güçlendirmek: WIE, kadınların STEM alanlarında özgüven kazanmalarını ve liderlik yeteneklerini geliştirmelerini teşvik eder.

Eğitim ve Farkındalık: Komite, STEM eğitimi ve farkındalığını artırmak amacıyla toplum içinde çeşitli etkinlikler düzenler ve eğitim kaynakları sunar.

Ağ Oluşturma: WIE, kadın mühendislerin ve teknik profesyonellerin birbirleriyle bağlantı kurmasını ve deneyimlerini paylaşmasını teşvik eder. Bu ağlar, kariyer gelişimine katkıda bulunur.

Topluluk ve Liderlik Gelişimi: İnisiyatif, kadınların toplumlarına hizmet etmeleri ve liderlik rollerini üstlenmeleri için fırsatlar sunar.

 

Women in Engineering Ekibi

Komite Başkanı

Etkinlik ve Projeler

STAR PROJESİ

Komitemizi en başarılı şekilde yansıtan projemiz olan STAR‘ın amacı, imkanları kısıtlı olan ortaöğretim okullarında öğrencilerle bir araya gelip mühendisliğin disiplinlerini tanıtmak; özellikle kız çocuklarını bilime ve mühendisliğe teşvik etmek , tanışma imkanımız olan öğrencilerin vizyonunu genişletmek için çalışmak.

SÖYLEŞİLER 

Kadın mühendisler ve yöneticilerle üyelerimizi bir araya getirip deneyimlerini aktarabilecekleri ve üyelerimize kariyer planlamalarında ilham olabilmeleri için uygun ortamlar yaratmak.

TEKNİK EĞİTİMLER 

Kulübümüzün diğer komiteleriyle iş birliği içinde olup ortak eğitimler vermek WIE ‘yi yalnızca sosyal sorunlara dikkat çeken bir komite olmaktan çıkarıp kendini teknik anlamda geliştirmek isteyen üyelerimize de aktif olabilecekleri bir alan açmış oluyor.


IEEE ESTU SB WIE Komitesi İstek ve Öneri Formu